Kes me oleme

Eesti Uneliit on vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, millesse võivad kuuluda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevusala on seotud unehäirete ennetamise ja unehäirete ravile kaasaaitamisega.

Uneliit tegutseb koostöös raviasutustega, kodanike ühendustega, vastava uurimissuunaga teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste organisatsioonidega.

Uneliit asutati Tallinnas, 15. märtsil, 2019.a

Meie eesmärgid

1. Unehäiretega inimeste huvide esindamine;
2. Unehäiretega inimeste õiguste kaitsmine;
3. Koostöö Eesti ja rahvusvaheliste unehäirete ennetamise ja käsitlemisega tegelevate seltside ja liitudega;
4. Laialdane teadmiste levitamine unehäirete olemusest, nendest hoidumisest ja käsitlusest, samuti selgitustöö ajakirjanduse kaudu;
5. Unehäiretega inimeste raviga seoses olevate küsimustega tegelemine;

6. Unehäiretega inimeste perekonna väljaõpe unehäirete raviga adopteerimiseks;
7. Tööandjate juhendamine ja õpetamine, kuidas kohandada töötingimusi unehäireid põdevatele inimestele;
8. Koolituste organiseerimine, kus käsitletakse unehäireid, nende ennetamist ja nendega toimetulemist.

Meie juhatuse liikmed

Uneliidu juhatusse kuuluvad inimesed eri valdkondadest, laiapõhjalise tausta ja ekspertiisiga.

Erve sõõru

Unearst

Laura Nulk

Uneõde

Andrus Helenurm

Kogemusnõustaja

Aile Pilberg

Kogemusnõustaja

Kontakt

info@uneliit.ee