Tartu ülikooli hambaarstiteaduse instituudi teadlased osalevad 15 miljoni euro suuruse mahuga projektis Sleep Revolution, mille eesmärk on muuta põhjalikult obstruktiivse uneapnoe ning sellega seotud häirete uurimist, diagnoosimist ja ravi. Projektis töötatakse muu hulgas välja platvorm, mille abil saavad norskamise või uneapnoe all kannatavad patsiendid treenida keele- ja näolihaseid.

Suuremahuline projekt keskendub obstruktiivsele uneapnoele, mida peab taluma hinnanguliselt pea miljard inimest üle maailma. Selle tõsise häirega seostatakse kahjulikku tervisemõju, sealhulgas südamehaiguste suurenenud riski, kõrgvererõhutõbe ja päevast unisust, mis võib kaasa tuua näiteks liiklusõnnetusi. Obstruktiivse uneapnoe diagnostikaviisid on aga aegunud ja ka ravimeetodid vajavad tõhustamist.

Projekt Sleep Revolution toob partneritena kokku pea 40 riigi ülikoolide ja ettevõtete esindajad. Üheskoos arendatakse masinõppe tehnoloogiat, mille abil hinnata obstruktiivse uneapnoe tõsidust ja ravivajadusi, parandada tervisenäitajaid ja elukvaliteeti. Kuna kaasatud on ka Euroopa uneuuringute ühing ja Riiklike unemeditsiiniühingute ühendus oma enam kui 8000 liikmega, plaanitakse projekti käigus koostada ka uued rahvusvahelised standarditud unemeditsiinijuhised.

Projekti raames pannakse kokku võimas andmebaas 30 000 inimese uneandmetega, mis on kogutud mõõtmistel Norras ja üle Euroopa. Lisaks saadakse andmeid nutikellade, küsimustike, unemõõtmisseadmete ja neuropsühholoogiliste testide abil. Töötatakse välja turvaline digitaalne platvorm, mille abil on teadlastel, tervishoiutöötajatel ja obstruktiivse uneapnoe uuringutes osalejatel jagada andmeid ja uurimistulemusi teadusuuringute ja diagnoosimise tarbeks.

Projekti juhib Erna Sif Arnardóttir Reykjavíki ülikoolist. Tema sõnul on au kaasata sellesse mahukasse teadus- ja arendusprojekti nii suur hulk Euroopa juhtivaid uneuuringute eksperte ja novaatoreid, et viia see valdkond üheskoos digitaalse tervishoiu esirinda. «Kasutades erialadevahelisi meetodeid ning infotehnoloogia ja tehisintellekti pakutavaid uusi võimalusi, püüame põhjalikult muuta viisi, kuidas saadakse ja kasutatakse teadmisi obstruktiivse uneapnoe ja teiste unega seotud hingamishäirete, näiteks pideva norskamise kohta. Analüüsis ja ravis keskendume inimeste igapäevaelule ning sillutame teed individuaalsemale ja personaalsemale tervishoiule,» ütles Arnardóttir.

Tartu ülikooli hambaarstiteaduse instituut pakub ortodontia dotsendi Triin Jagomägi eestvedamisel projektis oma pikaajalist pädevust ja laiapõhjalisi teadmisi näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliatest ning müofunktsionaalse ravi kaasamisest obstruktiivse uneapnoe ravis.

Jagomägi tõdeb, et müofunktsionaalse ravi kohta ei ole palju põhjalikke uuringuid ja need, mis on tehtud, on pigem väikse valimiga. «Eestis on valdkond kenasti arenenud, mistõttu oleme tugevad suuõõne funktsiooniamomaaliate uurijad ja saame rakendada oma oskusteavet suures konsortsiumis, sest iseseisvalt tegutseda on meie väiksuse juures pigem raske,» rääkis Jagomägi, lisades, et praegu on nende meeskonnal käimas ka kaks uuringut Vietnamis.

Projektis Sleep Revolution on Jagomägi meeskonna ülesanne töötada välja Norra uuringupatsientide lõualuude ja hambumuse analüüsimise metoodika ning mõõta ja hinnata seda enne ja pärast sekkumist. Eesti teadlaste abil valmivad patsientidele ka videopõhised ravimaterjalid. Lisaks koolitavad eestlased müofunktsionaalse ravi meeskondi Norras ja aitavad koordineerida ravi korraldamist.

Rahvusvahelist valdkondadeülest teadus- ja arendusprojekti Sleep Revolution rahastati 15 miljoni euroga Euroopa Liidu raamprogrammi «Horisont 2020» tervishoiu, demograafiliste muutuste ja heaolu valdkonna kaudu.

Allikas: Postimees, Tervis, 25.11.2020